Tabirler arşiv

İslami rüya yorumları

Bazı yorumcular islami rüya yorumları konusunda kitaplar yazmışlardır. Şuan hala genel manada kitaplar yazılmaya devam edilmektedir. Bütün bu yazarlar ve yorumcular rüyaların özel bir anlam ifade ettiğine ve psikolojik durumdan çok daha ötesi bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çekmiş ve rüyanın önemini vurgulamıştır.

İslami rüya tabirleri

Günümüzde bir çok insan geceleri ve gündüzleri rüya görmektedir. Bazı insanlar sık sık rüya görürken bazıları ise çok az rüya gördüklerini söylerle. Bilim kuramcılarına göre rüya daha çok psikolojik ağırlıklı bir durum iken, astronomide rüya, asırlar boyunca geçmiş ve gelecekten ipuçları olarak ele alınmıştır.